Jeśli realizujesz projekt w ramach RPO WO 2014-2020, to zapoznaj się z nową wersją Podręcznika Beneficjenta SL2014 – wersja 2.1.

Podręcznik znajdziesz w zakładkach:

O Programie / Zapoznaj się z prawem i dokumentamiPozostałe – link

Realizuję projekt / Rozliczaj projekt –> Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja – link