VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

23 października 2015 r. miało miejsce VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z VI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Lista uczestników VI posiedzenia KM RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 26/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 26/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Uchwała nr 27/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 27/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych

Uchwała nr 28/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 28/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Uchwała nr 29/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 29/2015 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa

Uchwała nr 30/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 30/2015 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 31/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 31/2015 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.5 Program pomocy stypendialnej