V Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2015-2020

V Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2015-2020

15 września 2015 r. miało miejsce V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z V posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Lista uczestników V posiedzenia KM RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 19/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 19/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałenie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 20/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 20/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 21/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 21/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.4 Gospodarka wodnościekowa

Uchwała nr 22/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

 Załącznik do Uchwały nr 22/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 23/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 23/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 24/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 24/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 25/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 25/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej