Grupa ds. Partnerstwa

Grupa ds. Partnerstwa

W okresie 2021-2027 zasada partnerstwa stanowi jedną z podstawowych reguł w ramach programowania i wdrażania funduszy polityki spójności UE.

W związku powyższym Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o powołaniu Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027), która reprezentuje organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Jej członkowie są przedstawicielami różnych środowisk wzajemnie uzupełniających się tematycznie. Dzięki temu powstanie efekt synergii i wartość dodana, co nie jest możliwe do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych odrębnie.

Kandydaci do Grupy roboczej zostali wyłonieni przy zaangażowaniu m.in. jednostek Samorządu Województwa Opolskiego i Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także bazując na doświadczeniach ze współpracy z organizacjami pozarządowymi (SWO prowadzi bazę aktywnych NGO’s) oraz partnerami społeczno-gospodarczymi. W pracach grupy, reprezentując wymiar terytorialny uczestniczyć również będą przedstawiciele Subregionów Województwa Opolskiego.

Grupa robocza ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 powołana zostaje na lata 2021-2027, a jej prace dotyczyć będą poszczególnych etapów wdrażania FEO 2021-2027, tj.:

  • programowania (np. zmiana programu),
  • wdrażania,
  • monitorowania,
  • ewaluacji.

W dniu 3  lipca 2024 roku uchwałą nr 405/2024 Zarządu Województwa Opolskiego zaktualizowano Regulamin działania oraz skład Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla opolskiego 2021-2027.

Uchwała nr 405/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7800/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Załącznik nr 1 do uchwały – Skład Grupy roboczej

Załącznik nr 2 do uchwały – Regulamin działania Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Archiwum Uchwał dot. powołania Grupy ds. Partnerstwa

W dniu 28 sierpnia 2023 roku uchwałą nr 10311/2023 Zarządu Województwa Opolskiego zaktualizowano Regulamin działania oraz skład Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla opolskiego 2021-2027.

Uchwała nr 10311/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7800/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Załącznik nr 1 do uchwały – Skład Grupy roboczej

Załącznik nr 2 do uchwały – Regulamin działania Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027


W dniu 28 listopada 2022 roku uchwałą nr 8343/2022 Zarządu Województwa Opolskiego zaktualizowano Regulamin działania oraz skład Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla opolskiego 2021-2027.

Uchwała nr 8343/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7800/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Załącznik nr 1 do uchwały – Skład Grupy roboczej

Załącznik nr 2 do uchwały – Regulamin działania Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027


W dniu 12 września 2022 roku uchwałą nr 7800/2022 Zarząd Województwa Opolskiego powołał Grupę roboczą ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla opolskiego 2021-2027.

Uchwała nr 7800/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Załącznik nr 1 do uchwały – Skład Grupy roboczej

Załącznik nr 2 do uchwały – Regulamin działania Grupy roboczej ds. realizacji zasady Partnerstwa w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027


W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania Grupy roboczej ds. Partnerstwa zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Grupy roboczej:
partnerstwo@opolskie.pl
tel. 77/54 16 234
tel. 77/54 16 227