XXXIV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXXIV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

 

Uchwała nr 288/2022 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Sprawozdanie z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wdrażania RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wdrażania RPO WO 2014-2020

Lista uczestników obrad XXXIV KM RPO WO 2014-2020