Archiwum aktualizacji SZOOP RPO WO 2014-2020 (zakres EFS)

Archiwum aktualizacji SZOOP RPO WO 2014-2020 (zakres EFS)

Zakres EFS:

SZOOP EFS wersja nr 46

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 46

wersja obowiązująca od 3 listopada do 14 listopada 2021 r.

SZOOP EFS wersja nr 45

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 45

wersja obowiązująca od 22 marca do 2 listopada 2021 r.

SZOOP EFS wersja nr 44

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 44

wersja obowiązująca od 15 lutego do 21 marca 2021 r.

SZOOP EFS wersja nr 43

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 43

wersja obowiązująca od 21 grudnia 2020 r. do 14 lutego 2021 r.

SZOOP EFS wersja nr 42

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 42

wersja obowiązująca od 23 listopada do 20 grudnia 2020 r.

SZOOP EFS wersja nr 41

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 41

wersja obowiązująca od 28 lipca do 22 listopada 2020 r.

SZOOP EFS wersja nr 40

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 40

wersja obowiązująca od 15 czerwca do 27 lipca 2020 r.

SZOOP EFS wersja nr 39

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 39

wersja obowiązująca od 18 maja do 14 czerwca 2020 r.

SZOOP EFS wersja nr 38

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 38

wersja obowiązująca od 20 kwietnia do 17 maja 2020 r.

SZOOP EFS wersja nr 37

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 37

wersja obowiązująca od 20 stycznia 2020 r. do 19 kwietnia 2020 r.

SZOOP EFS wersja nr 36

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 36

wersja obowiązująca od 09 grudnia 2019 r. do 19 stycznia 2020 r.

SZOOP EFS wersja nr 35

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja 35

wersja obowiązująca od 04 listopada 2019 r. do 08 grudnia 2019 r.

SZOOP EFS wersja nr 34

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 34

wersja obowiązująca od 1 października 2019 r. do 3 listopada 2019 r.

SZOOP EFS wersja nr 33

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 33

wersja obowiązująca od 8 lipca do 30 września 2019 r.

SZOOP EFS wersja nr 32

Wykaz zmian SZOOP EFS  wersja nr 32

wersja obowiązująca od 16 kwietnia 2019 r. do 07 lipca 2019 r.

SZOOP EFS wersja nr 31

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 31

wersja obowiązująca od 25 marca do 15 kwietnia 2019 r.

SZOOP EFS wersja nr 30

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 30

wersja obowiązująca od 4 marca do 24 marca 2019r .

SZOOP EFS wersja nr 29

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 29

wersja obowiązująca od 21 grudnia 2018 r. do 3 marca 2019 r.

SZOOP EFS wersja nr 28

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 28

wersja obowiązująca od 29 października do 20 grudnia 2018 r.

SZOOP EFS wersja nr 27

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 27

wersja obowiązująca od 4 czerwca do 28 października 2018 r.

SZOOP EFS wersja nr 26

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 26

wersja obowiązująca od 17 kwietnia do 3 czerwca 2018 r.

SZOOP EFS wersja nr 25

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 25

wersja obowiązująca od 13 marca do 16 kwietnia 2018 r.

Zapisy w SZOOP EFS wersja  nr 24 zostały dostosowane do zmian wynikających z trwającej reformy edukacji, tj.:

  1. W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego  10i (poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego oraz 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej) skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną zlikwidowane, wsparcie skierowane będzie jedynie do uczniów tych szkół.
  2. W przypadku nowych projektów finansowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10iv (poddziałanie 9.2.1  Wsparcie kształcenia zawodowego oraz 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej) skierowanych do dotychczasowych klas Zasadniczych Szkół Zawodowych, które nie będą prowadzone w branżowych szkołach I stopnia, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych klas.

SZOOP EFS wersja nr 24

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 24

wersja obowiązująca od 19 lutego do 12 marca 2018 r.

SZOOP EFS wersja nr 23

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 23

wersja obowiązująca od 29 stycznia do 18 lutego 2018 r.

SZOOP EFS wersja nr 22

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 22

wersja obowiązująca od 11 grudnia 2017 r. do 28 stycznia 2018 r.

SZOOP EFS wersja nr 21

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 21

wersja obowiązująca od 2 października do 10 grudnia 2017 r.

SZOOP EFS wersja nr 20

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 20

wersja obowiązująca od 20 czerwca do 1 października 2017 r.

SZOOP EFS wersja nr 19

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 19

wersja obowiązująca od 8 maja do 19 czerwca 2017 r.

SZOOP EFS wersja nr 18

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 18

wersja obowiązująca od 27 marca do 7 maja 2017 r.

SZOOP EFS wersja nr 17

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 17

wersja obowiązująca od 21 lutego do 26 marca 2017 r.

SZOOP EFS wersja nr 16

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 16

wersja obowiązująca od 16 stycznia do 20 lutego 2017 r.

SZOOP EFS wersja nr 15

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 15

wersja obowiązująca od 13 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

SZOOP EFS wersja nr 14

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 14

wersja obowiązująca od 8 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.

SZOOP_EFS_wersja nr_13

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 13

wersja obowiązująca od 18 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.

SZOOP_EFS_wersja nr 12

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 12

wersja obowiązująca od 5 lipca 2016 r. do 17 października 2016 r.

SZOOP_EFS_wersja nr 11

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 11

wersja obowiązująca od 30 maja 2016 r. do 4 lipca 2016 r.

SZOOP EFS wersja nr 10

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 10

wersja obowiązująca od 11 kwietnia 2016 r. do 29 maja 2016 r.

SZOOP EFS wersja nr 9

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 9

wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r. do 10 kwietnia 2016 r.

SZOOP EFS wersja nr 8

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 8

wersja obowiązująca od 8 lutego  2016 r. do 7 marca 2016 r.

SZOOP EFS wersja nr 7

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 7

wersja obowiązująca od 30 grudnia 2015 r. do 7 lutego 2016 r.

SZOOP EFS wersja nr 6

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 6

wersja obowiązująca od 7 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r.

SZOOP EFS wersja nr 5

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 5

wersja obowiązująca od 3 listopada 2015 r. do 6 grudnia 2015 r.

SZOOP EFS wersja nr 4

Wykaz zmian SZOOP EFS wersja nr 4

wersja obowiązująca od 7 października 2015 r. do 2 listopada 2015 r.

SZOOP EFS wersja nr 3

wersja obowiązująca od 22 września 2015 r. do 6 października 2015 r.

SZOOP EFS wersja nr 2

wersja obowiązująca od 28 lipca 2015 r. do 21 września 2015 r.

 SZOOP EFS wersja nr 1 

wersja obowiązująca od 16 czerwca 2015 r. do 27 lipca 2015 r.