XXXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

W dniu 14 grudnia 2021 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miało miejsce XXXIII posiedzenie w wersji on-line. Na posiedzeniu przyjęto jednogłośnie osiem uchwał, dla których zatwierdzenia zostało zapewnione wymagane kworum.

Uchwała nr 279/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 280/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 280/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryterium dostępowe formalne  – oś priorytetowa XII

Uchwała nr 281/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa XII – działanie 12.1  Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach REACT-EU

Uchwała nr 282/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 282/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa XII – poddziałanie 12.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU

Uchwała nr 283/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 283/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa XII – poddziałnie 12.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach REACT-EU

Uchwała nr 284/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 284/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – oś priorytetowa XII – działanie 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 wśród mieszkańców regionu

Uchwała nr 285/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 214-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 285/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria wyboru projektów – oś priorytetowa XIII – pomoc techniczna

Uchwała nr 286/2021 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 286/2021 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne i merytoryczne – oś priorytetowa IX – działanie 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego