IV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

IV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

15 lipca 2015 r. miało miejsce IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejną partię kryteriów wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z IV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Lista uczestników IV posiedzenia KM RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 9/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 9/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne, kryteria merytoryczne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań, kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Uchwała nr 10/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 10/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

Uchwała nr 11/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 11/2015 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, kryteria merytoryczne – uniwersalne, kryteria horyzontalne uniwersalne i kryteria szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 z wyłączeniem działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 12/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 12/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 13/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 13/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.2 Włączenie społeczne

Uchwała nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 15/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 15/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Uchwała nr 16/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 16/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.5 Program pomocy stypendialnej 

Uchwała nr 17/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 17/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego