III Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

III Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

09 czerwca 2015 r. miało miejsce III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejną partię kryteriów wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z III posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Lista uczestników III posiedzenia KM RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 8/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 8/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe i kryteria dodatkowe – działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja