I Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

I Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

17 marca 2015 r. miało miejsce Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Na spotkaniu wręczono akty nominacyjne wszystkim obecnym członkom Komitetu oraz podjęto 3 uchwały.

Protokół z I posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 1/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 1/2015 KM RPO WO 2014-2020 – Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 3/2015 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 3/2015 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne, kryteria merytoryczne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań, kryteria merytoryczne szczegółowe dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa