Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

Niniejsza nadzwyczajna procedura obiegowa miała miejsce w dniach  3 – 9 kwietnia 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła realokacji środków umożliwiających podjęcie działań, mających na celu niwelowanie skutków pandemii w poszczególnych obszarach przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Do propozycji przesunięć alokacji w ramach RPO WO 2014-2020 nie zgłoszono uwag i tym samym Uchwała Nr 249/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie realokacji środków mającą na celu niwelowanie negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID-19,  została przyjęta.

W głosowaniu udział wzięło 40 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 249/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 20141-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 249/2020 KM RPO WO 20141-2020

Lista uczestników wyjątkowej procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020 Realokacja środków mająca na celu niwelowanie negatywnych skutków epidemii – kwiecień 2020 r.