Archiwalne wersje Planów Działania

Archiwalne wersje Planów Działania

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, wersja nr 3

Roczny Plan Działania  Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, wersja nr 3

Roczny Plan Działania  Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, wersja nr 3

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, wersja nr 2

Roczny Plan Działania  Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, wersja nr 2

Roczny Plan Działania  Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, wersja nr 2

Roczny Plan Działania Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, wersja nr 1

Roczny Plan Działania  Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, wersja nr 1

Roczny Plan Działania  Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, wersja nr 1