XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

13 listopada 2018 r. miało miejsce XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Protokół z XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 203/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 203/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 203/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe- oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego – działanie 5.2 poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr 204/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 204/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 204/2018 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria szczegółowe – oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – działanie 9.1 Rozwój edukacji – poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 205/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 205/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 205/2018 KM RPO WO 2014-2020 – Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020