XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

15 lutego 2017 r. miało miejsce XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 113/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 113/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne i merytoryczne szczegółowe – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej i działanie 6.1 Infrastruktura drogowa

Uchwała nr 114/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 114/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr 115/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 115/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

Uchwała nr 116/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 116/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Uchwała nr 117/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 117/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałąnie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Uchwała nr 118/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 118/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Uchwała nr 119/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 119/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 120/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 120/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 121/2017 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 121/2017 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej