XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

14 października 2016 r. miało miejsce XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 88/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 88/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

Uchwała nr 89/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 89/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 1.2 Infrastruktura B+R

Uchwała nr 90/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Uchwała nr 91/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 91/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 92/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 92/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Uchwała nr 93/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 93/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 94/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 94/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 95/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 95/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Uchwała nr 96/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 96/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 97/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 97/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach