IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

1 marca 2016 r. miało miejsce IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z IX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 49/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 49/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Uchwała nr 50/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 50/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 4.1 Mała retencja

Uchwała nr 51/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 51/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.1 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała nr 52/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 52/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Uchwała nr 53/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 53/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych

Uchwała nr 54/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 54/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 55/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 55/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 56/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 56/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

Uchwała nr 57/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 57/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych