8 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 1684/2016, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu RPO WO 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.