2 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Wykaz kandydatów na ekspertów do działania 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.