30 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1571/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 8]. W dokumencie zatwierdzono karty dla niżej wymienionych poddziałań:

 • 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach,
 • 1.2 Infrastruktura B+R,
 • 2.1.1 Nowe produkty i usługi,
 • 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach,
 • 2.1.3 Nowe produkty i usługi MSP na obszarach przygranicznych,
 • 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej,
 • 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych,
 • 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej,
 • 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
 • 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie,
 • 3.3 Odnawialne źródła energii,
 • 3.4 Efektywność energetyczna w MSP,
 • 4.1 Mała retencja,
 • 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura,
 • 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej,
 • 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu,
 • 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych,
 • 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji,
 • 10.3 E-usługi społeczne.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.