30 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1572/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Społeczny [wersja nr 7]. W dokumencie zatwierdzono karty dla niżej wymienionych działań/poddziałań:

  • 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej,
  • 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw,
  • 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego,
  • 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (dot. zdrowia – matka + dziecko),
  • 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej,
  • 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego.

Nową wersję dokumentu wraz z wykazem zmian znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ Dokumenty regionalne.