28 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uzupełnienie komunikatu dotyczącego terminów naborów ujętych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WO 2014-2020 na 2015 rok – wersja nr 3 oraz w Wieloletnim planie naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 3 w zakresie Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Uzupełnienie zostało zamieszczone w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.