Zarząd Województwa Opolskiego 7 grudnia 2015 r. przyjął uchwałą nr 1460/2015 Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji.

Dokument ten znajdą Państwo w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami /Dokumenty regionalne.