Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór uzupełniający na kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone do działania 3.1 Strategie niskoemisyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie oraz regulamin znajdują się w zakładce O programie » Baza ekspertów oceniających projekty