Informujemy, że 23 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok
oraz Wieloletni plan naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 3.

Dokumenty zostały zamieszczone w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków » Harmonogramy naborów wniosków.

Harmonogram oraz Wieloletni plan w trakcie realizacji Programu mogą ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.