W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów zamieszczono komunikat dotyczący zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu.