W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów pojawił się nowy komunikat dot. zmiany Regulaminu wyboru projektów do działania 4.2 Mobilność mieszkańców.