W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat dotyczący wydłużenia etapu oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa programu regionalnego FEO 2021-2027.