Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-11-06

KOMUNIKATY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia etapu oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa (nabór: 22.08 - 06.11.2023 r.) programu regionalnego FEO 2021-2027.

Etap oceny merytorycznej wydłużono do 31 maja 2024 r.


[05.02.2024 r.]

Zakończona została ocena formalna w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego (FEO 2021-2027). Projekt został przekazany do oceny merytorycznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 22 903 296,36 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 21 695 819,36 PLN, w tym:

- 19 467 801,90 PLN środki EFS+,

- 2 228 017,46 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 22 352 941,00 PLN, w tym:

- 20 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 2 352 941,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projekcie, który został przekazany do oceny merytorycznej w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa FEO 2021-2027 (nabór 22.08-06.11.2023 r.)


[02.01.2024 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia etapu oceny formalnej projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa (nabór: 22.08 - 06.11.2023 r.).

Etap oceny formalnej wydłużono do 31 stycznia 2024 r.


Zakończyliśmy nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa. Do Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Łączna wartość przyjętego wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 23 389 711,96 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 22 182 234,96 PLN, w tym:

- 19 881 255,16 PLN środki EFS+,

- 2 300 979,80 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 22 352 941,00 PLN, w tym:

- 20 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 2 352 941,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wniosek, które wpłynął w ramach naboru został przekazany do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Lista zawierająca informację o projekcie złożonym w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa  (nabór 22.08 -06.11.2023 r.)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: