Ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT FEO 2021-2027.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.