W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów pojawił się nowy komunikat dot. wydłużenia terminu oceny formalnej projektów złożonych w ramach naborów do działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu.