06 maja 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 12317/2024 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkurencyjnego nr FEOP.02.01-IZ.00-001/23 w zakresie wyboru do dofinansowania projektów złożonych do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim (Budynki pasywne) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, zatwierdził Listę z ocenionymi projektami złożonymi w ramach naboru do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027.

 

Lista z ocenionymi projektami złożonymi w ramach naboru do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.