29 kwietnia 2024 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim FEO 2021-2027 (Budynki pasywne).

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.