29 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 12282/2024 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.04.01-IZ.00-003/23 dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, nabór III, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów