W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów  zamieszczono Listy projektów po zakończeniu etapu negocjacji w ramach naboru nr FEOP.05.06-IP.02-001/23 dla działania 5.6 Edukacja przedszkolna, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027.