W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów pojawił się nowy komunikat dot. zmiany Regulaminu wyboru projektów do działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim.