15 kwietnia 2024 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.