UWAGA!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC, LISTA ZAMKNIĘTA.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalistycznym dla potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE dla okresu 2021-2027.

Celem szkolenia jest Wsparcie potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w zakresie najnowszych rozwiązań dot. kwalifikowalności wydatków oraz różnic w stosunku do okresu programowania 2014-2020. Prześledzenie najważniejszych kwestii odnoszących się do kwalifikowalności wskaże uczestnikom szkolenia możliwości wykorzystania w pełni szans, jakie dają Fundusze Europejskie dedykowane ww. programowi operacyjnemu.

Dzięki szkoleniu pt. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE DLA OKRESU 2021-2027 każdy z uczestników zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE dla okresu 2021-2027, w tym m.in. z :

  • zasadami kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich dla perspektywy 2021-2027 (podstawy prawne i obowiązujące regulacje);
  • warunkami kwalifikowalności wydatków (m. in. okres kwalifikowalności, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowane, cross-financing, rozliczanie efektów projektu, reguła proporcjonalności, trwałość projektu);
  • szczegółowymi warunkami kwalifikowalności (zasada faktycznego ponoszenia wydatków, wkład niepieniężny, zakup nieruchomości, podatek od towarów i usług, amortyzacja i leasing);
  • uproszczonymi metodami rozliczania wydatków;
  • kosztami pośrednimi.

Realizator szkolenia: „EU ART Michał Byliniak”

Prowadzący szkolenie: Michał Byliniak

Wykładowca, trener, autor, realizator i kontroler projektów finansowanych ze środków UE. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawski. Od 2003 r. tworzy i realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. Od 2008 r. szkoli wnioskodawców, beneficjentów
i instytucje w dziedzinie Funduszy Europejskich. Ekspert współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Autor publikacji, ekspertyz, opinii z zakresu realizacji projektów. Pracuje z instytucjami we wszystkich programach regionalnych w Polsce. Wspiera wnioskodawców i beneficjentów, oceniających wnioski o dofinansowanie, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE. W Perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizował ponad 1200 dni (blisko 10 000h) szkoleń, wspierał realizację ponad 800 projektów. Współtworzył założenia nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Założyciel i właściciel marki EU ART Michał Byliniak.

Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. (środa) w godz. 9.00 – 14.00 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym na Ostrówku na sali konferencyjnej „Orła Białego” (ul. Piastowska 14, Opole).

Szkolenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń (limitowana liczba uczestników – maks. 50 osób).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresemeuropejskie@opolskie.pl

tel.: 77 54 16 279