W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów zamieszczono komunikat w sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektów dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa, priorytetu 7 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027.