18 marca 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 11902/2024 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.11.01-IZ.00-001/23 dla działania 11.1 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, nabór I, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR FEO 2021-2027.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR FEO 2021-2027 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.