18 marca 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 11901/2024 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.04.01-IZ.00-002/23 dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, nabór II, zatwierdził Listę z ocenionym projektem złożonym w ramach naboru do działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021- 2027.

Lista z ocenionym projektem złożonym w ramach naboru do działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027 oraz skład Komisji Oceny Projektów znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów