12 marca 2024 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach
postępowania niekonkurencyjnego dla działania 11.1 Pomoc Techniczna EFRR FEO 2021-2027 (I nabór).

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.