12 marca 2024 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027 (II nabór).

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.