W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów zamieszczono komunikat dotyczący zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektu.