W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów zamieszczono komunikat dotyczący wydłużenia etapu oceny formalnej projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej programu regionalnego FEO 2021-2027.