W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów zamieszczono komunikat dotyczący zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu.

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 26.07.2023 r. – 31.08.2023 r.