15 stycznia 2024 r. zakończyliśmy nabory:
FEOP.02.06-IZ.00-001/23, FEOP.02.06-IZ.00-002/23, FEOP.02.06-IZ.00-003/23, FEOP.02.06-IZ.00-004/23, FEOP.02.06-IZ.00-005/23 w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 2.6 Ochrona różnorodności biologicznej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki  naborów