16 stycznia 2024 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027 (III nabór).

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.