W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów zamieszczono komunikat w sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektów nr FEOP.05.03-IZ.00-001/23 dotyczącego projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 5.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy programu regionalnego FEO 2021-2027.