W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów zamieszczono komunikat dotyczący zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu.

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+.

Termin naboru: 20.06.2023 – 31.08.2023 r.