Zakończony data zakończenia naboru wniosków

[01.03.2024 r.]

26 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 11718/2024, w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla Działania 5.9 Kształcenie ustawiczne, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.09-IP.02-001/23. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowany zostanie projekt ujęty w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 5.9 Kształcenie zawodowe, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.09-IP.02-001/23:


[17.01.2024 r.]

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną, tj. zostały skierowane do rozstrzygnięcia w ramach naboru dla działania 5.9 Kształcenie zawodowe, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I.

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+.

Termin naboru: 20.06.2023 – 31.08.2023 r.


[15.09.2023 r.]

Lista projektów złożonych w ramach naboru nr FEOP.05.09-IP.02-001/23 dla działania 5.9 Kształcenie zawodowe, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru:  20.06.2023 – 31.08.2023 r.


[19.10.2023 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru dla działania 5.9 Kształcenie zawodowe, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 20.06.2023 – 31.08.2023 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: